(0342) 77-65-11 | (0342) 53-00-39 | artmuseum_if [равлик] ukr.net | А. Шептицького 8, м. Івано-Франківськ

Фондова колекція Музею мистецтв Прикарпаття почала формуватися з часу відкриття музею в 1980 році.

Головною концепцією формування колекції визначено поглиблене вивчення мистецтва західного регіону України, зокрема, Івано-Франківської області.
Початком колекції стала підбірка творів, переданих з фондів краєзнавчого музею, з яких була побудована перша експозиція музею. В подальшому комплектування відбувалось за рахунок надходжень з Дирекції художніх виставок Міністерства культури України та Спілки художників України, а також закупівлі творів з приватних колекцій та під час наукових експедицій співробітників музею по вивченню народно-декоративного мистецтва краю.

Віктор Доскалюк Заступник директора з обліку і збереження музейних цінностей
Віктор Доскалюк Заступник директора з обліку і збереження музейних цінностей

Станом на 1.01.2016 року музейна збірка налічує 12 032 музейних предметів, в т.ч. творів образотворчого мистецтва – 5 153, декоративно-ужиткового мистецтва – 6 752, стародруків – 127.

Живописна збірка включає в себе ряд робіт західноєвропейських художників, твори відомих українських митців ХХ століття, а також живопис сучасних українських авторів. Західноукраїнське малярство початку ХХ століття представлено творами І.Труша, Я.Пстрака, О.Новаківського, Ю.Панькевича, Романа та Марії Сельських, О.Кравченка, А..Манастирського, Й.Бокшая, Д.Іванцева та ін., графічними – О.Кульчицької, Г.Нарбута, О.Сорохтея, Я.Лукавецького, М.Зорія, скульптурою Г.Крука, М.Бринського.

Декоративно-ужиткове мистецтво музею характеризує побут і народну творчість етно-культурних регіонів області: Гуцульщини, Покуття, Бойківщини, Опілля, зокрема, це народний одяг, вишивка, ткацтво, вироби із дерева, металу, шкіри. Широко представлені також кераміка, писанки, витинанки.
Колекція сакрального мистецтва є не тільки однією з найбільших в регіоні (налічує біля дев’ятсот творів основного фонду), але й надзвичайно різноманітною за складом. Вона включає в себе пам’ятки ікономалярства ХV – поч. ХХ ст., барокової скульптури, народної різьби, стародруки, твори літургійно-обрядового призначення. Формувалась колекція із врятованих під час наукових експедицій творів, що тривали впродовж 1980-1990 років.

Іконопис і культова скульптура доносять до наших днів взірці різних стилів - від візантійського до бароко, зокрема:

  • краківська школа готики, «Св. Маргарита», 1460-ті роки;
  • твори бойківської школи монастирського майстра Дмитрія, візантійський стиль: «Розп’яття», «Богоматір Одигітрія», ХVІ ст.;
  • епоха ренесансу представлена частиною празничного ярусу іконостасу з Калущини;
  • барокові іконописні твори «Благовіщення», ХVII ст. та «Христос Пантократор», ХVІІ ст.;
  • народна ікона представлена рядом творів з Космацького іконостасу церкви Св. Параскеви.

Сакральна пластика в колекції представлена в найбільшій кількості творами барокового періоду майстерні Т.Гуддера і К.Кутченрайтера. Особливою витонченістю і граційністю відзначаються скульптури Йоганна-Георга Пінзеля та його учнів – Матвія Полейовського, Яна Оброцького.

Перлиною збірки сакрального мистецтва є іконостас церкви Св. Духа в Рогатині (1650 р.), який зберігається в музеї-пам’ятці дерев’яної архітектури ХVI ст. Це одна з найдавніших в Україні дерев’яних будівель з характерними ознаками галицької народної архітектури.

Збірка Музею мистецтв Прикарпаття є складовою частиною культурного надбання України і має виняткове художнє, історичне, етнографічне та наукове значення.