Ікона святкового ярусу іконостасу «Благовіщення»  artmuseum.org.ua
 
Ікона святкового ярусу іконостасу «Благовіщення» artmuseum.org.ua -

Перша половина XVII ст.
Дерево, темпера, золочення

Автор невідомий

На кінець XVI – початок XVII ст. припадає переломний період в галицькому ікономалярстві. З Європи надходять ренесансні віяння, поступово ними захоплюються місцеві іконописці. В цей час формується класичний п’ятиярусний український іконостас з пределою, намісним рядом, святковим, апостольським та пророчим рядами. Увінчується передвівтарна перегородка, як правило, Розп’яттям Христовим з пристоячими. Яскравим прикладом стилю ренесанс в галицькому ікономалярстві можуть служити чотири ікони зі святкового ярусу іконостасу з Калущини (початок XVII ст.).

Ярус "святкових" ікон в галицьких іконостасах сформувався у XV ст. Від початку XVII ст., з розвитком конструкції високого іконостасу, масштаб ярусу здрібнюється, натомість посилюється мініатюрність техніки виконання та розширюється оповідне тло сюжетів. У роботах панує гармонія "золотого перетину", збагачена дзвінкістю кольорових сполучень. Видовжені постаті персонажів з неквапними, ритмічними рухами об'єднуються проникливою атмосферою ритуалізованих дійств, які одночасно мають позачасовий вимір і значення реального факту-події з характерними ознаками конкретизованого пейзажу, архітектури та побутових елементів галицького ландшафту XVII ст.