Вівтарний образ «Свята Маргарита» - artmuseum.org.ua
 
Вівтарний образ «Свята Маргарита» - artmuseum.org.ua -

Фрагмент, середина XV ст.
Дерево, левкас, темпера, золочення

Краківська /малопольська/ школа цехового малярства

Найдавнішим твором, що представлений в експозиції, є символіко-алегорична ікона «Свята Маргарита» (середина XV ст.), яка була складовою частиною готичного вівтаря-складня, що був створений не на наших теренах, а, ймовірно, в середовищі Краківської школи цехового малярства. Манера виконання твору відрізняється від поствізантійських традицій, що були актуальними в тому часі на Галичині.

Іконографія сформувалась на основі "Золотої легенди" – популярного середньовічного збірника про життя святих. Неодмінний атрибут святої – дракон, приборканий нею хресним знаменням. Біля правого обрізаного краю зберігся фрагмент постаті св.Доротеї – німб, частина одягу і плетений кошик з квітами. Аристократично вишуканий і ліричний стиль твору, особливості техніки письма й декорування тла мотивом виноградних галузок відносять час його появи до розквіту краківського осередку в середині XV ст.